STEEL CENTRUM

predaj ušĺachtilej a nástrojovej ocele

Ponúkame našim zákazníkom

  • delenie materiálu na pásových pílach podľa požadovaných rozmerov (max. rezný rozsah 800 x 1204 mm)
  • delenie vlastného materiálu (max. hmotnosť 5400 kg)
  • dodávky ocelí z tuzemských a zahraničných partnerských hutníckych skladov
  • dodávky z výrobných závodov, kováčskych či valcovacích prevádzok, dodávky materiálu z dovozu, vrátane dopravy zákazníkovi
  • v prípade okamžitej potreby materiálu ako náhradu za poškodený alebo inak znehodnotený kus pri výrobe vám ponúkame z našich skladových zásob, riešenie v podobe dodávky "just in time", a to v čo najkratšom termíne podľa objemu a veľkosti požiadavky. Bežná doba v prípade osobného odberu je ihneď, v prípade zaslania autodopravou na miesto určenia podľa konkrétnej dohody so zákazníkom.
  • v prípade požiadavky zákazníka možnosť overenia chemického zloženia materiálu Mobilným emisným spektrometrom DELTA Dynamic XRF a vrátane vyhotovenia prítomného protokolu
  • doprava zákazníkom na miesto určenia buď vlastnými autami alebo prepravnou službou
  • zabezpečenie nezávislých posudkov k overeniu akosti dodaného materiálu od akreditovaných skúšobník odobranému materiálu na požiadanie atestová dokumentácia                                                                                        
  • Bližšie informácie týkajúce sa vašich požiadaviek vám radi poskytneme telefonicky, faxom alebo emailom.

          Na požiadanie zašleme podrobný skladový zoznam.