STEEL CENTRUM

predaj ušĺachtilej a nástrojovej ocele

Prevodník ocele

Pretože stanovenie ekvivalentov ocele ovplyvňuje aj spôsob výroby, chemická čistota, tepelné spracovanie, funkčná účelnosť a ďalšie vplyvy. Je potrebné uvedené nákupné značky posudzovať ako približné, slúžiace na rýchle zistenie zodpovedajúcich ocelí. Presné posúdenie možnej zámeny je nutné vykonávať posúdením funkčnej účelnosti a údajov z technických noriem.

  Značka  
ČSN W.Nr. DIN ( SEL 1990 )
11375  1.0038  St 37.2
11523  1.0570  St 52-3
12050  1.1191  C 45 E
12050  1.0503  C 45
12060  1.1203  C 55 E
12060  1.0535  C 55
12061  1.0601  Ck 60
12061  1.1221  C 60
14220  1.7131  16MnCr5
14220  1.7139  16MnCrS5
14260  1.7102  54SiCr6
15142  1.7225  42crMo4
15421  1.7707  30CrMoV9
15260  1.8159  34CrAlNi7
15340  1.8550  34CrAlNi7
17023  1.4028  X30Cr13
17024  1.4031  X38Cr13
17024  1.4034  X46Cr13
17027  -  -
17029  -  -
17151  1.4112  X90CrMoV18
17240  1.4301  X5CrNi18 10
17242  1.4300  X12CrNi18 8
17246  1.4878  X6CrNi18 9
17248  1.4541  X6CrNiTi-18-10
19083  1.1730  C 45W
19103  1.1740  C 60W
19191  1.1545  C 105W1
19312  -  -
19313  1.2842  90MnCrV8
19314  1.2510  100MnCrW4
19421  1.2210  115CrV3
19436  1.2080  X210Cr12
-  1.2083  X41Cr13
19437  1.2436  X210CrW12
19452  1.2101  62SiMnCr4
19487  1.2162  21MnCr5
19520  1.2311  40CrMnMo7
19520  1.2312  40CrMnMoS8-6
-  1.2738  40CrMnNiMo8-6
19541  1.2365  X32CrMoV33
19552  1.2343  X38CrMoV51
19554  1.2344  X40CrMoV51
19559  -  CrWMoV
19573  1.2379  X155CrVMo121
19655  1.2767  X45NiCrMo4
19663  1.2714  56NiCrMoV7
19732  1.2542  45WCrV7
19733  1.2550  60WCrV7
19735  1.2550  60WCrV7
19802  1.3318  S 12-1-2
19824  1.3355  S 18-0-1
19830  1.3343  S 6-5-2
19852  1.3243  S 6-5-2-5
19855  1.3255  S 18-1-2-5
     
     
                                                                                 

Duralové zliatiny

W.Nr                                ZLIATINA                           
EN
3.3547 AlMg4,5Mn 5083
3.2315 AlMgSi1 6082
3.1325 AlCuMg1 2017
3.4345 CETRAL 7022

Meď

ČSN                                   Označenie Použitie
423001                  Meď 99.9 ECu                             pre elektroerozívne obrábanie