STEEL CENTRUM

predaj ušĺachtilej a nástrojovej ocele

Dodávane ocele

NÁSTROJOVE OCELE
KONŠTRUKČNÉ OCELE
BRÚSENÉ OCELE
NEREZOVEJ OCELE Kaliteľné
FAREBNÉ KOVY - elektrovodná meď, bronz, mosadz
DURAL A JEHO ZLIATINY

Bloky, prírezy
Plechy, výpalky
Voľné výkovky, bloky (skladom alebo výroba na zákazku)
tyče kruhové
tyče ploché
tyče štvorcové
tyče šesťhranné
rezané polotovary

Frézované dosky - zúhlovány podľa požiadavky zákazníka či výkresovej dokumentácie

Frézované a brúsené dosky - zúhlovány plochy brúsené podľa požiadavky zákazníka či výkresovej dokumentácie

Jemne frézované dosky - tolerancie rozmerov podľa EN Normy

Tyče kruhové sú dodávané vo výrobných dĺžkach 3000 mm až 6000 mm podľa rozmeru a kvality.

Tyče ploché, štvorcové, šesťhranné vo výrobných dĺžkach 3000 mm až 4000 mm.

Atestová dokumentácie - K dodávaným materiálom dodávame na vyžiadanie hutnícke atesty podľa EN 10204/3.1B